Sultan Abdülhamid'in sürgün günlerine dair notlar bulundu

Son dönem Osmanlı tarihinin üzerinde en çok tartışılan kişilerinden birisi olan Sultan Abdülhamid hakkında çok konuşulacak yeni bir günlük bulundu. Günlük, Prof. Dr. Metin Hülagü tarafından kitaplaştırılarak Timaş tarafından yayınlandı.

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'nin nadide eserler bölümünde tek nüsha halinde bulunan ve şimdiye kadar hiçbir araştırmacı tarafından çalışılmamış Abdülhamid'in hususi doktorluğunu yapmış Atıf Hüseyin Bey'in günlükleri Prof. Dr. Metin Hülagü tarafından fark edildi.

Abdülhamid'in özel doktoru Atıf Hüseyin Bey'in günlüğünü ilaç firmalarının vermiş olduğu bir el büyüklüğündeki gayet küçük 12 ajandaya yazdığı belirlendi. Büyük bir titizlikle günümüz Türkçesine çevrilen günlükler, notlandırılarak Timaş Hatırat dizisinden yayımlandı.

İTTİHATÇI DOKTOR GÖZETİMİNDE BİR PADİŞAH
"Abdülhamid'in Sürgün Günleri" adıyla okurla buluşan hatıratın sahibi Atıf Hüseyin Bey, Abdülhamid'in Selânik'e sürgüne gönderilmesinden Beylerbeyi Sarayı'nda ölmesine kadar onun hususi doktorluğunu yapmak üzere İttihat ve Terakki hükümeti tarafından görevlendirilen bir doktor.

İlk başlarda Abdülhamid'e önyargı ile yaklaşan ittihatçı doktor, daha sonraki günlerde Abdülhamid'e dair fikirlerinin yanlış olduğunu fark ediyor ve bu hatıralarına da yansıyor.

Kitapta ailesiyle sürgüne gönderilen, tüm konuştuklarının yazıldığından habersiz Abdülhamid o günün siyasilerine, olaylarına dair birçok yorum yapıyor. Almanlarla neden işbirliğini istediğini, İngilizlerle ilgili düşüncelerini, Birinci Dünya Savaşı'na yaklaşımını tek tek doktoruna anlatıyor. Değişik birçok olaya dair anılarını ve tecrübelerini içermesi dolayısıyla günlük Abdülhamid'in bir nevi hatıratı olmuştur da.

Ayrıca günlükte Abdülhamid'in sağlığı hakkında da geniş bilgiler dikkat çekiyor. Yaşamış olduğu hastalıklar, kullandığı ilaçlar, hastalıklara karşı başvurduğu tedavi şekilleri, özellikle kullandığı bitkisel tedavi metotlar ve benzeri konuların hepsi gün gün doktoru tarafından günlüğe aktarılmış.

Uzmanlar günlüğün Abdülhamid hakkında yeni bilgiler vereceğini söylüyor. Kitabı yayıma hazırlayan Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Hülagü kitabın önemine şöyle dikkat çekiyor: "Sultan II. Abdülhamid döneminin daha iyi anlaşılması şüphesiz öncelikle onun karakterini, düşünce ve inanç dünyasını yakından tanımaya bağlıdır. İşte bu noktada gerek onu tanımaya ve gerekse dönemini ve icraatlarını anlamaya, sürgün yıllarındaki ruh halini tahlil etmeye ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidar yıllarına ışık tutmaya katkıda bulunmak amacıyla onun sürgün yıllarındaki hususi doktoru Âtıf Hüseyin Bey tarafından kaleme alınan günlüğün okur dünyasına kazandırılmasının yararlı olacağı muhakkak."