SULTAN II. ABDÜLHAMİD'İN HAL'İ

Sultan II. Abdülhamid Han, 31 Ağustos 1876' 'da tahta çıktı. 27 Nisan 1909'da hal' edildi. Buna göre 32 sene 7 ay 27 gün saltanat sürmüştür.

31 Mart Hadisesi'nin Selânik'e «Meşrutiyet Mahvoldu» şeklinde bildirilmesi üzerine 3'ncü Or du Kumandanı Mahmut .Şevket Paşa'nın başkanlığında toplanan askerî bir heyet İstanbul'a kuvvet gönderdi.

içinde Selânik Yahudilerinin, Bulgarların, Arnavutların ve her çeşit milletten adamın karıştığı bu ordu 23/24 Nisan gecesi İstanbul'a girdi. Bazı paşaların ısrarlı taleplerine ve İstanbul'da padişaha bağlı ve çok kuvvetli olan Birinci Ordu'nun hazır bulunmasına rağmen padişah: «Ben Halife-i Islâmım. Müslümanı Müslümana kırdırtamam» diyerek, müdahale istemedi.
Hareket Ordusu İstanbul'u kısa zamanda işgal etti. İstanbul'un işgali tamamlanınca Meclislerin üyeleri Ayasofya'daki binada toplanarak oy birliği ile Padişah'ın hal'ine karar- verdiler.
Abdülhamid Han'a hal'ini tebliğ edecek heyetin seçiminde ittihatçılar Türk tarihinin hiç bir zaman unutmıyacağı müthiş bir hatâ daha işlediler.

Seçilen heyet, A'yândan Ermeni Aram ve Bahriye Feriki Arif Hikmet, Selânik me'busu Ya hudi Emânuel Karasu ve Arnavut Es'ad Topta-nî'den meydana geliyordu. Ermeni Aram'ın düşmanlığı, Abdülhamid Hanın Anadolu'da bir Ermenistan kurdurmamış olmasıdır. Yahudi Emânuel Karasu da, Abdülhamid Han'ın Filistin'de bir yahudi devletine kesinlikle izin vermemesinden dolayı Türk düşmanlığı ile meşhurdur. Arnavut Es'ad Toptani padişahın eski yâverlerindendi Daha sonra Türkiye'ye ihanet etti.

Fazilet Takvimi


Konular